โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล  แคร์  แอนด์  แล็บ  มีเป้าหมายหลักที่มุ่งเน้นให้บริการ
การตรวจและรักษาสุขภาพแก่ทุกคนด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ให้ผลการ
ตรวจถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ผู้เข้ารับบริการ
เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตในสังคมปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับเวลาจนอาจจะทำให้ไม่มีเวลา
ได้ดูแลสุขภาพของตนเอง... 

E-News

รู้ทัน กันไว้ ห่างไกลไวรัสตับอักเสบบี [31 กค. 2556] (0/0)
ความเครียดและสุขภาพ [31 กค. 2556] (0/0)
โรคไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ [02 กค. 2556] (52/0)
10 วิธีคืนความสมดุล ให้กับร่างกายรับหน้าฝน [24 มิย. 2556] (125/0)
วิธีการป้องกันการติด เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธ์.. [28 พค. 2556] (187/0)
วันความดันโลหิตสูงโลก [28 พค. 2556] (147/0)
สังเกต 4 อาการก่อนโรคลมแดดเล่นงาน [09 เมย. 2556] (475/0)
10 อาหารจานอันตรายในหน้าร้อน [29 มีค. 2556] (455/0)
วันวัณโรคสากล [26 มีค. 2556] (1007/0)
10 เมนูกินอร่อย ปล่อยแก่ รับปีมงคล 2556 [14 มีค. 2556] (195/0)
น่ากลัว! คนตายเพราะ นั่งนาน [13 มีค. 2556] (838/0)
วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2555 [13 มีค. 2556] (246/0)
วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2555 [13 มีค. 2556] (215/0)
กรมควบคุมโรคเตือน 3 กลุ่มเสี่ยง เตรียมรับมือภัยห.. [13 มีค. 2556] (219/0)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Novel.. [13 มีค. 2556] (815/0)

 E-Card

ขอแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ น้อมส่งเ.. [28 ตค. 2556] (2/0)
วันแม่แห่งชาติ 2556 [23 ตค. 2556] (113/0)
วันปิยมหาราช 2556 [23 ตค. 2556] (21/0)
วันอาสาฬหบูชา 2556 [22 กค. 2556] (137/0)
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2556 [28 มิย. 2556] (287/0)
วันงดสูบบุหรี่โลก [28 มิย. 2556] (403/0)
วันวิสาขบูชา 2556 [28 พค. 2556] (271/0)
วันสงกรานต์ 2556 [11 เมย. 2556] (551/0)
วันจักรีมหาราช 2556 [11 เมย. 2556] (1191/0)
วันมาฆบูชา 2556 [13 มีค. 2556] (315/0)
วันวาเลนไทน์ 2556 [13 มีค. 2556] (280/0)
วันตรุษจีน 2556 [13 มีค. 2556] (317/0)
สวัสดีปีใหม่ 2556 [13 มีค. 2556] (297/0)
วันรัฐธรรมนูญ 2555 [13 มีค. 2556] (276/0)
วันพ่อแห่งชาติ 2555 [13 มีค. 2556] (289/0)
วันลอยกระทง 2555 [13 มีค. 2556] (292/0)
วันออกพรรษา 2555 [13 มีค. 2556] (274/0)
วันปิยมหาราช 2555 [13 มีค. 2556] (357/0)
วันแม่แห่งชาติ 2555 [13 มีค. 2556] (337/0)
วันอาสาฬหบูชา 2555 [13 มีค. 2556] (335/0)

ดาวน์โหลด

ใบสมัครงาน [27 มีค. 2556] ดาวน์โหลด 24

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ครั้งที่ 5 [29 กค. 2556] (0/0)
ตรวจสุขภาพประจำปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP อาคาร ซี.. [29 กค. 2556] (5/0)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ครั้งที่ 4 [25 กค. 2556] (8/0)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ครั้งที่ 3 [25 กค. 2556] (7/0)
ประมวลภาพบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน).. [09 กค. 2556] (292/0)
ความภาคภูมิใจในส่วนร่วม โครงการแพทย์อาสารักษาผู้.. [09 กค. 2556] (2332/0)
งาน Safety บ. ไทยฮอนด้า วันงดสูบบุหรี่โลก [01 มิย. 2556] (134/0)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ครั้งที่ 2 [30 พค. 2556] (110/0)
สัมนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหารและแคลอรี่ [30 พค. 2556] (496/0)
ประมวลภาพ วันวิสาขบูชาโลก 2556 [28 พค. 2556] (231/0)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งที่ 1 [30 เมย. 2556] (2098/0)
ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2556 [24 เมย. 2556] (559/0)
ประมวลภาพบริษัท เวิสเทิร์น ดิจิตอล เข้าเยี่ยมชมโ.. [10 เมย. 2556] (343/0)
คิดก่อนใช้ ประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องอยาก [07 เมย. 2556] (468/0)
10 เคล็ดลับประหยัดพลังงาน หลอดไฟ [07 เมย. 2556] (618/0)